Informace o studiu


  • Standardní doba studia studijního programu trvá tři nebo čtyři roky podle akreditace příslušného programu.

  • Maximální doba studia v doktorském studijním programu činí od akademického roku 2017/2018 osm let a počítá se od prvního dne akademického roku, do něhož se uchazeč zapsal. U studentů, kteří byli přijati ke studiu nejpozději od akademického roku 2016/2017 je maximální doba studia standardní doba studia tohoto studijního programu navýšená o 5 let.

  • Studentům v prezenční formě studia je po standardní dobu studia poskytováno doktorandské stipendium.

  • Obsahem individuálního studijního plánu je zejména výčet studijních povinností, vědeckých, výzkumných nebo dalších tvůrčích povinností a dále plánovaných či doporučených zahraničních pobytů nebo jiných stáží anebo pedagogických aktivit.

  • Studium se nečlení do jednotlivých úseků studia a neuskutečňuje se podle kreditního systému.

  • Výsledky zkoušek jsou klasifikovány známkami "prospěl/a" a "neprospěl/a".

  • Student může konat kontrolu studia nejvýše dvakrát, tedy má právo na jeden opravný termín.

  • Děkan na žádost studenta doktorského studijního programu studium přeruší, doba přerušení se však započítává do maximální doby studia.


Poslední změna: 27. květen 2024 13:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova

Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám