Individuální studijní plán

  • Od akademického roku 2019/2020 je student povinen v termínu stanoveném opatřením děkana fakulty předložit školiteli prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) sestavený Individuální studijní plán (ISP), což je závazný studijní dokument, který konkretizuje obsah celého studia a dodržuje strukturu studijních povinností uvedených v akreditaci oboru. Jestliže tak neučiní, studium mu bude ukončeno.

  • Obsahem individuálního studijního plánu je zejména výčet studijních povinností, vědeckých, výzkumných nebo dalších tvůrčích povinností a dále plánovaných či doporučených zahraničních pobytů nebo jiných stáží anebo pedagogických aktivit.

  • Student zpravidla jednou za rok (v září) zakládá a vyplňuje hodnocení plnění svých studijních povinností v SIS. Školitel studentovi následně navrhuje hodnocení A, B nebo C.

  • Změny ISP včetně tématu disertační práce podléhají schválení, které provádí v rámci hodnocení ISP předseda oborové rady.

  • V případě, že student nesplní povinnosti předepsané v ISP pro daný akademický rok, příslušná oborová rada může v rámci hodnocení ISP rozhodnout o novém určení termínu splnění povinnosti.


Poslední změna: 6. říjen 2020 09:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova

Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám