Individuální studijní plán

  • Od akademického roku 2017/2018 je student povinen nejpozději do dvou měsíců po zápisu do studia ve spolupráci se školitelem vypracovat ve Studijním informačním systému (SIS) Individuální studijní plán (ISP), což je závazný studijní dokument, který konkretizuje obsah celého studia a dodržuje strukturu studijních povinností uvedených v akreditaci oboru.

  • Obsahem individuálního studijního plánu je zejména výčet studijních povinností, vědeckých, výzkumných nebo dalších tvůrčích povinností a dále plánovaných či doporučených zahraničních pobytů nebo jiných stáží anebo pedagogických aktivit.

  • Student zpravidla jednou za rok (v září) zakládá a vyplňuje ročního hodnocení svého studia v SIS. Školitel studentovi následně navrhuje hodnocení A, B nebo C.

  • Změny ISP včetně tématu disertační práce podléhají schválení, které formou dodatku k ISP provádí v rámci hodnocení ISP předseda oborové rady.

  • V případě, že student nesplní povinnosti předepsané v ISP pro daný akademický rok, příslušná oborová rada může v rámci hodnocení ISP rozhodnout o novém určení termínu splnění povinnosti.


Poslední změna: 13. červenec 2017 14:03 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám