• Školitel
  • Metodický seminář pro školitele

Metodický seminář pro školitele

Pro úspěšné absolvování doktorského studia je nezbytné odborné vedení ze strany školitele nejen v oblasti vědecké, ale také administrativní. Oddělení doktorského studia proto každoročně organizuje metodické semináře, v nichž školitele seznamuje s relevantní studijní agendou.


Metodický seminář pro školitele Univerzity Karlovy

Seminář se zaměřuje na základní práva a povinnosti, které vyplývají ze vztahu školitel-doktorand. Účast velice doporučujeme začínajícím školitelům, stávající školitelé jsou vřele vítáni!

Seminář proběhl 19. 10. 2023, další termíny budou oznámeny.

Příhlašování na seminář probíhá prostřednictvím Vzdělávacího Portálu.


Mezi probíranými tématy jsou:

- příslušné zákony a opatření k doktorskému studiu

- oborové rady

- individuální studijní plán (ISP)

- doktorandské stipendium

- cotutelle (smlouvy o společném vedení disertačních prací mezi UK a zahraniční univerzitou)

- vztah školitel-doktorand

- odměny školitelům

- podpora doktorandů

- doplňující doktorandské kurzy (Platforma doktorského studia)

- novela vysokoškolského zákonaZáznam semináře z roku 2020 ke zhlédnutí.


Zároveň je tu pro Vás připraven i Metodický online kurz v prostředí Moodle, kterého se můžete zúčastnist.

Poslední změna: 15. listopad 2023 10:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám