• Student
  • Platforma doktorského studia - vzdělávání pro doktorandy

Platforma doktorského studia - vzdělávání pro doktorandy


Platforma doktorského studia má za cíl Vám, studentům doktorského studia, představit ucelenou nabídku kurzů přenositelných dovedností, které Vám pomohou v dalším rozvoji začínající vědecké kariéry a poskytnout Vám informační podporu při přípravě disertační práce.

Nabídka kurzů


Aktuálně vypsané a nabízené kurzy můžete sledovat v Kalendáři akcí a kurzů pro doktorandy nebo ve Vzdělávacím portálu.


Pro lepší přehled i další rozvoj jsou kurzy kategorizovány do pěti základních okruhů:


Prezentační dovednosti

Informační systémy a aplikace

Vědecká a tvůrčí činnost

Osobnostní rozvoj

Pedagogické dovednosti

Nabídka kurzů v MOODLE


Pro doktorandy jsou nabízené také v Moodle prostředí ONLINE KURZY, kde je možné si vybrat z nabídky dalších kurzů přenositelných dovedností v českém i anglickém jazyce.Na úrovni rektorátu Univerzity Karlovy nabízí kurzy více poskytovatelů. Jednotlivé fakulty rovněž poskytují pro doktorandy různorodé kurzy, uvedená nabídka má za cíl být komplementární k těmto aktivitám.

Nabídka kurzů od jednotlivých poskytovatelů

UK Point

Jsme místem, kde najdete odpovědi na své otázky, vyřídíte studentský/zaměstnanecký průkaz a najdete podporu v Centru Carolina v případě, že se dostanete do tíživé životní situace.


Staráme se o to, aby vaše studium mělo hladký průběh, cítili jste se v práci dobře a v případě absolventů se měli vždy kam vracet.


Stojíme za desítkami seminářů i akcí ročně - ať už jde o rozvoj teoretických znalostí nebo posilování fyzických dovedností. S námi se zkrátka nikdy nenudíte!


Centrum celoživotního vzdělávání

Nezáleží na tom, zda teprve studujete, jste v začátcích své kariéry, uprostřed profesního růstu nebo hledáte nový směr – dveře centra celoživotního vzdělávání jsou otevřené pro všechny generace.


Jsme tady, abychom vám pomohli růst a otevřeli nové obzory. !


Centrum pro přenos poznatků a technologií

CPPT poskytuje studentům i zaměstnancům UK podporu při uplatňování výsledků jejich výzkumu (knowledge valorisation) – individuální konzultace, administrativní a právní servis, ochranu duševního vlastnictví a další.


Zároveň organizujeme (sebe)vzdělávací platformu Inovační laboratoř, v rámci které probíhají networkingy a workshopy zaměřené na rozvoj nápadů a podnikavost.


Ústřední knihovna UK

ÚKUK je předně centrálním metodickým pracovištěm knihovnicko-informačních služeb. Knihy a studovnu v ní sice nenajdete, za to se zabývá správou celouniverzitního knihovního systému, repozitářů a elektronických informačních zdrojů, je centrem podpory e-learningu a open science.


Potřebujete poradit se správou výzkumných dat? Chcete nahrávat podcast? Nevíte si rady, jak vytvořit kurz v moodle? Obraťte se na nás!


Ústav jazykové a odborné přípravy UK

Aktuální kurzy:

Proofreading: editace a korektury akademických textů

Korektury anglických textů a nově i textů v češtině

Datum: podle domluvy

Více informací: ZDE

Přihláška: ZDE

Doufáme, že pro Vás bude nabídka vhodným obohacením ve Vašem studiu.

Pokud máte tip na téma, které v současné nabídce nenacházíte, napište nám , budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu!Poslední změna: 30. listopad 2023 14:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám