• Student
  • Platforma doktorského studia - vzdělávání pro doktorandy

Platforma doktorského studia - vzdělávání pro doktorandy


Platforma doktorského studia má za cíl Vám, studentům doktorského studia, představit ucelenou nabídku kurzů dovedností, které Vám pomohou v dalším rozvoji začínající vědecké kariéry a poskytne Vám informační podporu při naplňování tématu disertační práce.

Nabídka kurzů


Aktuálně vypsané a nabízené kurzy můžete sledovat v Kalendáři akcí a kurzů pro doktorandy nebo ve Vzdělávacím portálu.


Pro lepší přehled i další rozvoj jsou kurzy kategorizovány do pěti základních okruhů. Nové kurzy a jejich kapacity budou v průběhu akademického roku navyšovány.


Prezentační dovednosti

Informační systémy a aplikace

Vědecká a tvůrčí činnost

Osobnostní rozvoj

Pedagogické dovednosti

Nabídka kurzů v MOODLE


Pro doktorandy jsou nabízené také v Moodle prostředí ONLINE KURZY, kde je možné si vybrat z bohaté nabídky nejrůznějších kurzů v českém i anglickém jazyce.Na úrovni rektorátu Univerzity Karlovy poskytuje kurzy více poskytovatelů . Jednotlivé fakulty poskytují pro doktorandy taktéž vhodné kurzy, uvedená nabídka má za cíl být komplementární těmto aktivitám.

Nabídka kurzů od jednotlivých poskytovatelů

UK Point

Jsme místem, kde najdete odpovědi na své otázky, vyřídíte studentský/zaměstnanecký průkaz a najdete podporu v Centru Carolina v případě, že se dostanete do tíživé životní situace.


Staráme se o to, aby vaše studium mělo hladký průběh, cítili jste se v práci dobře a v případě absolventů se měli vždy kam vracet.


Stojíme za desítkami seminářů i akcí ročně - ať už jde o rozvoj teoretických znalostí nebo posilování fyzických dovedností. S námi se zkrátka nikdy nenudíte!


Centrum celoživotního vzdělávání

Nezáleží na tom, zda teprve studujete, jste v začátcích své kariéry, uprostřed profesního růstu nebo hledáte nový směr – dveře centra celoživotního vzdělávání jsou otevřené pro všechny generace.


Jsme tady, abychom vám pomohli růst a otevřeli nové obzory. !


Centrum pro přenos poznatků a technologií

CPPT poskytuje studentům i zaměstnancům UK podporu při uplatňování výsledků jejich výzkumu (knowledge valorisation) – individuální konzultace, administrativní a právní servis, ochranu duševního vlastnictví a další.


Zároveň organizujeme (sebe)vzdělávací platformu Inovační laboratoř, v rámci které probíhají networkingy a workshopy zaměřené na rozvoj nápadů a podnikavost.


Ústřední knihovna UK

ÚKUK je předně centrálním metodickým pracovištěm knihovnicko-informačních služeb. Knihy a studovnu v ní sice nenajdete, za to se zabývá správou celouniverzitního knihovního systému, repozitářů a elektronických informačních zdrojů, je centrem podpory e-learningu a open science.


Potřebujete poradit se správou výzkumných dat? Chcete nahrávat podcast? Nevíte si rady, jak vytvořit kurz v moodle? Obraťte se na nás!


Ústav jazykové a odborné přípravy UK

Aktuální kurzy:

Proofreading: editace a korektury akademických textů

Korektury anglických textů a nově i textů v češtině

Datum: podle domluvy

Více informací: ZDE

Přihláška: ZDE

Doufáme, že pro Vás bude nabídka vhodným obohacením ve Vašem studiu.

Pokud máte tip na téma, které v současné nabídce nenacházíte, napište nám , budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu!Poslední změna: 29. listopad 2023 11:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám