Poskytovatelé kurzů

Organizátoři vzdělávacích a dalších akcí pro doktorandy

Kurzy a semináře nabízené doktorandům Univerzity Karlovy zajišťují zejména odbory rektorátu, součásti rozšířeného rektorátu a příslušné fakulty.


UK Point

UK Point je místem, ve kterém se sdružuje řada služeb pro různé cílové skupiny. Ph.D. studujícím nabízí podporu hned v několika oblastech - UK Point je především informačním centrem, a proto se sem můžete obracet v případě jakýchkoliv otázek. Vyřídíte zde svůj studentský/zaměstnanecký průkaz a najdete pomoc v Centru Carolina v případě, že se dostanete do tíživé životní situace. UK Point dále poskytuje nadstavbové vzdělávání určené výhradně Ph.D. studujícím, zaměřené převážně na soft skills. Také pečuje o absolventy Univerzity Karlovy v rámci Alumni klubu a rozvíjí kariérní centrum.Centrum celoživotního vzdělávání (CCŽV)

CCŽV se interně zaměřuje na zvyšování kvalifikací a pedagogických dovedností akademických pracovníků, nabízí kurzy profesního rozvoje neakademickým zaměstnancům univerzity, rozvíjí agendu tzv. mikrocertifikátů (kurzů určených studentům, zaměstnancům i veřejnosti) a samostatně realizuje projekty jako jsou Juniorská univerzita pro středoškoláky nebo mezinárodní vědeckou soutěž FameLab, která popularizuje vědu.Centrum pro přenos poznatků a technologií

CPPT poskytuje studentům i zaměstnancům UK podporu při uplatňování výsledků jejich výzkumu (knowledge valorisation) – individuální konzultace, administrativní a právní servis, ochranu duševního vlastnictví a další. Zároveň CPPT organizuje (sebe)vzdělávací platformu Inovační laboratoř, v rámci které probíhají networkingy a workshopy zaměřené na rozvoj nápadů a podnikavost.
Ústřední knihovna UK

Ústřední knihovna UK je předně centrálním metodickým pracovištěm knihovnicko-informačních služeb. Knihy a studovnu v ní sice nenajdete, za to je centrem podpory e-learningu a open science a zabývá se správou celouniverzitního knihovního systému, repozitářů a elektronických informačních zdrojů. Ústřední knihovna nabízí řadu školení a poskytuje konzultace k nástrojům distančního vzdělávání, správě výzkumných dat, sdílení výsledků vědecké činnosti (výzkumná data, publikace), využívání AI a řadě dalších klíčových kompetencí k informační gramotnosti.Evropské centrum

Evropské centrum posiluje roli UK coby "research university" v mezinárodní vědecké oblasti. Zapojuje vědecké pracovníky do mezinárodních vědeckých sítí a umožňuje začínajícím vědcům nabýt zkušenosti na mezinárodní úrovni a pomáhá jim získávat finance na výzkum. Evropské centrum se také stará o Alianci 4EU+, která sdružuje 8 prestižních evropských univerzit. Aliance 4EU+ nabízí řadu vzdělávacích aktivit a dalších mezinárodních příležitostí (nejen) pro doktorandy.Celožitovní vzdělávání v rámci fakult a součástí UK

Kompletní nabídka všech kurzů Celoživotní vzdělávání v rámci fakult a součástí UK.Poslední změna: 29. leden 2024 11:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova

Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám