Poskytovatelé kurzů

Poskytovatelé kurzů, akcí a událostí pro doktorandy

Kurzy a semináře nabízené doktorandům Univerzity Karlovy zajišťují zejména odbory rektorátu a příslušné fakulty.


UK Point

UK Point je informačním centrem, které nabízí semináře cílené přímo pro doktorandy ZDE.

► Nabízí možnost přihlásit se do soutěže vědců Science slam, která má za cíl popularizovat výzkum.

► UK Point umožňuje zúčastnit se individuálního koučinku do soutěží zcela zdarma.


Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání nabízí kurzy zejména pro zaměstnance UK

v oblastech:

pedagogické dovednosti

sociálně-psychologické a manažerské kompetence

Podívejte se na web CCŽV ZDE.


Centrum pro přenos poznatků a technologií

Centrum pro přenos poznatků a technologií nabízí praktické mezioborové vzdělávání zaměřené na inovace, podnikavost, přenos vědy do praxe, a další specifická témata z pohledu odborníků z praxe.

► Kompletní nabídka kurzů ZDE.

► Podívejte se na web CPPT ZDE.


Ústřední knihovna UK

Ústřední knihovna UK nabízí semináře rozvíjející klíčové kompetence k informační gramotnosti ZDE.

Centrum pro podporu open science

► Organizuje vzdělávací a propagační aktivity související s open science na UK.


Evropské centrum

Evropské centrum podívejte se na web ZDE.


Kabinet studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR

Kabinet studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., se zabývá především výukou cizích jazyků, tj. angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, češtiny pro cizince, italštiny a s přihlédnutím k profesním potřebám pracovníků ve vědě a výzkumu.


Celožitovní vzdělávání v rámci fakult a součástí UK

► Kompletní nabídka všech kurzů Celoživotní vzdělávání v rámci fakult a součástí UK


Ústav jazykové a odborné přípravy UK

► Nabízí velký výběr kurzů pro české i zahraniční zájemce.

► Pro učitele jsou nabízeny metodické kurzy.

► Podívejte se na web ZDE


Poslední změna: 22. září 2022 16:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám