Výběr studia

Univerzita Karlova nabízí každoročně na svých 17 fakultách studium přes 200 doktorských studijních programů, ve více jazykových mutacích a s různou standardní dobou studia (3 až 4 roky). Aktuální přehled otevíraných studijních programů a studijních oborů pro konkrétní akademický rok je uveřejněn čtyři měsíce před konečným termínem pro podání přihlášek ke studiu, které se podávají většinou do 30. dubna. Přesná data a informace jsou k dispozici v Harmonogramu přijímacího řízení pro daný akademický rok nebo u referentek a referentů příslušných fakult. Klíčovou osobou v doktorském studiu je osoba školitele. Přehled školitelů umožňuje uchazečům vyhledání a kontaktování vhodného školitele za účelem upřesnění projektu disertační práce. Tento přehled je celouniverzitního charakteru.Aktuality:

Nabídka elitních doktorských pozic STARS na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Uzávěrka pro podání přihlášek je 15. března. Přihlášky se podávají prostřednictvím webové aplikace, která je dostupná na https://www.stars-natur.cz/
Poslední změna: 5. březen 2019 13:55 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám