Výběr studia

Univerzita Karlova nabízí každoročně na svých 17 fakultách studium přes 200 doktorských studijních programů, ve více jazykových mutacích a s různou standardní dobou studia (3 až 4 roky).


Aktuální přehled otevíraných studijních programů a studijních oborů pro konkrétní akademický rok je uveřejněn čtyři měsíce před konečným termínem pro podání přihlášek ke studiu, které se podávají většinou do 30. dubna.


Přesná data a informace jsou k dispozici v Harmonogramu přijímacího řízení pro daný akademický rok nebo u referentek a referentů příslušných fakult. Klíčovou osobou v doktorském studiu je osoba školitele. Přehled školitelů umožňuje uchazečům vyhledání a kontaktování vhodného školitele za účelem upřesnění projektu disertační práce.

Tento přehled je celouniverzitního charakteru.


Aktuality

Nabídka elitních doktorských pozic STARS na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Uzávěrka pro podání přihlášek je 15. března. Přihlášky se podávají prostřednictvím webové aplikace, která je dostupná na https://www.stars-natur.cz/
Poslední změna: 25. listopad 2020 13:57 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám