Věda


Nedílnou součástí studia studentů v doktorských studijních programech je vědecko-výzkumná práce. Proto je na stránkách doktorského studia věnována velká pozornost relevantním informacím k vědeckému výzkumu.


Největší přínosem záložky Věda jsou jednak odkazy na aktualizované stránky týkající se vědeckých ocenění, konferencí a vyhlášených grantů a jednak přehledy témat souvisejících s vědou. Jedná se zejména o seznam již podpořených vědeckých projektů či seznam recenzovaných a impaktovaných časopisů. V textech k záložkám jsou k nalezení mimo jiné odkazy na užitečné aplikace, např. na OBD (osobní bibliografickou databázi), do níž vyplňuje každý doktorand jako autor vědeckých publikovaných textů bibliografické údaje o svém příspěvku.

Poslední změna: 14. červenec 2017 17:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám