Evidence výzkumu

Vědecké výsledky na UK jsou uchovávány v Centrálním systému pro evidenci publikační činnosti UK, jenž je administrován Ústavem výpočetní techniky UK a propojena s Informačním systémem UK. Publikované výstupy jsou k nalezení také pod odkazem Publikační činnost v levém rozcestníku. Součástí aplikace je tzv. Osobní bibliografická databáze (OBD), do níž vkládají doktorandi a vědečtí pracovníci všechny výsledky vědecké činnosti. Některé výsledky zapsané v OBD jsou ukládány do Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Na základě tohoto hodnocení je pak posuzována úspěšnost pracovišť fakult i celé univerzity.


V záložce Granty a Projekty (GaP) této aplikace je v souladu s Opatřením rektora 40/2021 (ve znění OR 26/2023) možno nalézt přehled grantů a projektů řešených na Univerzitě Karlově.


Záložka Evidence grantů a Výsledky vědy a výzkumu odkazují na web Oddělení pro vědu a výzkum UK, kde je vysvěten způsob zpřístupnění vědeckých výsledků veřejnosti. Záložka Podpořené projekty, již je možné najít také v sekci Financování, dává přehled o řešených projektech a soutěžních cenách za kvalitní monografie na UK.


Návod na práci s OBD ze stránek Fakulty sociálních věd UK.Poslední změna: 2. listopad 2023 08:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova

Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám