Nahrazení akademických titulů

Nahrazení zkratky akademicko-vědeckého titulu


Nahrazení zkratky akademicko-vědeckého titulu „doktor“ ve zkratce „Dr.” zkratkou „Ph.D.” (uváděnou za jménem)

(§ 99 odst. 10 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.)


Týká se absolventů UK, kteří ukončili doktorské (dříve postgraduální) studium do 31. prosince 1998 (§ 99 zákona č. 111/1998 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999).


Postup pro nahrazení zkratky akademicko-vědeckého titulu


Nahrazení akademického titulu „doktor teologie“


Nahrazení akademického titulu „doktor teologie“ (ve zkratce „Th.D.” uváděné za jménem) akademickým titulem „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.” uváděné za jménem)

(§ 99 odst. 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.)


Týká se absolventů UK, kteří ukončili studia v doktorských studijních programech v oblasti teologie a získali podle § 47 odst. 5 akademický titul „doktor teologie“ do 31. srpna 2016.

(§ 99 odst. 11 zákona č. 111/1998 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. září 2016)


Postup pro nahrazení akademického titulu „doktor teologie“


Přiznávání akademického titulu "doktor" (ve zkratce "Ph.D.")

Přiznávání akademického titulu „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem) absolventům lékařského a veterinárního studia

(§ 99 odst. 12 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.)


Týká se absolventů UK, kteří ukončili doktorské (dříve postgraduální) studium do 31. prosince 1998 (§ 99 zákona č. 111/1998 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999).


Postup pro přiznání akademického titulu doktor

Poslední změna: 12. květen 2023 10:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova

Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám