Nahrazení zkratky Dr. za Ph.D.

Postup pro nahrazení zkratky "Dr." akademicko-vědeckého titulu „doktor“

zkratkou "Ph.D." (uváděnou za jménem)


(vydání osvědčení o právu užívat akademicko-vědecký titul ve smyslu § 99 odst. 10 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)


 1. Vyplněnou žádost je možné poslat cestou držitele poštovní licence na adresu: Rektorát Univerzity Karlovy


  Odbor pro studium a záležitosti studentů

  Oddělení doktorského studia

  Ovocný trh 560/5

  116 36  Praha 1


  nebo podat osobně do kanceláře Oddělení doktorského studia

  (kancelář č. 203, 2. patro)


  Úřední hodiny:

  pondělí

  13.00 - 16.00 hod.

  středa

  10.00 - 12.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.

  Po předchozí telefonické domluvě i mimo tyto hodiny.


  Kontaktní osoby:

  Mgr. Kateřina Plachtová

  tel. 224 491 485, e-mail: katerina.plachtova@ruk.cuni.cz


  Mgr. Lukáš Nachtigal

  tel. 224 491 667, e-mail: lukas.nachtigal@ruk.cuni.cz.


 2. K žádosti je třeba doložit: kopii doktorského diplomu


 3. Vydání osvědčení není zpoplatněno.


 4. Osvědčení bude žadateli odesláno do třiceti dnů ve formě doporučené zásilky, případně si jej může vyzvednout osobně na výše uvedené adrese.


Formulář žádosti ZDE


Poslední změna: 29. červen 2023 15:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova

Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám