• Školitel

Školitel

Školitel je akademickým pracovníkem (docent, profesor, významný odborník), který svou odborností z hlediska národního i mezinárodního, občanskou bezúhonností a morálně-volními vlastnostmi je zárukou kvalitního a řádného vedení studenta.


Potenciálního školitele si uchazeč volí již v přihlášce ke studiu, o jeho platnosti rozhoduje až oborová rada, která jako jediná navrhuje děkanovi jmenování a odvolání školitele (a může tedy školitele změnit). Nemusí být specialistou na téma disertace, ale měl by studenta rámcově školit a zprostředkovávat mu kontakt s fakultou a oborovou radou. Případný odborník může vedle školitele působit jako konzultant.


Školitel doporučuje studentovi odbornou literaturu (prameny), učí studenta pohybovat se v odborné společnosti, vystupovat na veřejnosti při prezentaci výsledků své vědecké práce (soft skills), učí získávat finanční zdroje na zabezpečení jeho projektů, pomáhá mu s navazováním odborných kontaktů doma i v zahraničí a se vstupem do mezinárodní vědecké komunity, učí ho předávat poznatky ve výuce studentům, umožňuje mu v rozumné a přiměřené míře vyučovat. školitelům studentů doktorských studijních programů, kteří své studium absolvovali, se vyplácí odměna za podmínek stanovených Opatřením rektora č. 34/2020.


Poslední změna: 5. březen 2021 12:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám