• Uchazeč
  • Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení

Podrobné informace o obsahu přijímacích zkoušek, kritériích hodnocení a podmínkách pro přijetí ke studiu do jednotlivých studijních programů a oborů obsahují Podmínky přijímacího řízení pro aktuální akademický rok, případně informace příslušného oddělení dané fakulty.


Jednotlivé fakulty UK mají odlišné požadavky na formu, náležitosti a přílohy přihlášky, proto uchazeči podávají přihlášky ke studiu přímo na fakultu, na kterou se hlásí. Spolu s podáním přihlášky se vyžaduje doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Výši poplatku a způsob jeho zaplacení určí podle stanovených pravidel fakulta. Poplatek je ve kterékoli fázi řízení nevratný.


Poslední změna: 15. červenec 2021 07:48 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám