• Uchazeč
  • Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení

Podrobné informace o obsahu přijímacích zkoušek, kritériích hodnocení a podmínkách pro přijetí ke studiu do jednotlivých studijních programů a oborů obsahují podmínky přijímacího řízení stanovené v Řádu přijímacího řízení pro uchazeče, případně informace příslušného oddělení dané fakulty.


Jednotlivé fakulty UK mají odlišné požadavky na formu, náležitosti a přílohy přihlášky, proto uchazeči podávají přihlášky ke studiu přímo na fakultu, na kterou se hlásí. Spolu s podáním přihlášky se vyžaduje doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Výši poplatku a způsob jeho zaplacení určí podle stanovených pravidel fakulta.


Poplatek je ve kterékoli fázi řízení nevratný.


Podrobnější informace k poplatkůmPoslední změna: 1. listopad 2023 14:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova

Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám