• Student
 • Asociace doktorandek a doktorandů

Asociace doktorandek a doktorandů


Cílem spolku je zlepšovat kvalitu a podmínky doktorského studia v ČR, vytvořit prostor pro sdílení zkušeností studujících napříč obory i v rámci jednotlivých disciplín, zvyšovat informovanost doktorandek a doktorandů o studijních a profesních příležitostech a pomáhat studujícím zlepšovat vlastní odborné dovednosti.


ČAD se snaží dosáhnout prostřednictvím těchto činností:


 • Identifikací problémů spojených s kvalitou a podmínkami doktorského studia

  • zmapováním národní situace (diskusí se studujícími, vyučujícími, osobami v rozhodovacích pozicích)

  • srovnáním se situací v zahraničí

 • Řešením praktických aspektů doktorského studia, které ovlivňují jeho kvalitu, intenzitu a délku

  • zejména řešením příjmu (stipendií/platů), studijních povinností, statusu studenta/zaměstnance, mateřské/rodičovské „dovolené“ atp.

 • Komunikací s orgány rozhodujícími o koncepci doktorského studia v ČR

  • dialogem s příslušnými orgány a jednotlivými akademickými pracovišti

  • vydáváním stanovisek a výzev k řešení identifikovaných problémů

  • připomínkováním legislativy

 • Rozšiřováním povědomí doktorandek a doktorandů o fungování akademického prostředí

  • vytvořením virtuálního i fyzického prostoru pro setkávání a vzájemné informování doktorandek a doktorandů ze všech oborů a pracovišť

  • prostřednictvím webových stránek, facebookové stránky, pravidelných schůzí a speciálních akcí (konferencí, seminářů)

 • Pořádáním seminářů, školení a workshopů zaměřených na rozvoj profesních dovedností (podle poptávky členek a členů ČAD)


Česká asociace doktorandek a doktorandů (web)


Poslední změna: 8. únor 2024 08:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova

Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám