• Absolvent

Absolvent

Absolvováním magisterského či doktorského studia studijní a vědecké ambice studentů končit nemusí.

Státní rigorózní zkouška

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali titul magistr, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se udělují tyto akademické tituly:


v oblasti práva doktor práv (ve zkratce JUDr. uváděné před jménem),

v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd doktor filozofie (ve zkratce PhDr. uváděné před jménem),

v oblasti přírodních věd doktor přírodních věd (ve zkratce RNDr. uváděné před jménem),

v oblasti farmacie doktor farmacie (ve zkratce PharmDr. uváděné před jménem),

v oblasti teologie licenciát teologie (ve zkratce ThLic. uváděné před jménem) nebo doktor teologie (ve zkratce ThDr. uváděné před jménem).


V odůvodněných případech lze obhájenou disertační práci současně uznat jako práci rigorózní, viz čl. 8 odst. 2 Rigorózního řádu UK.


Přihlášky k rigoróznímu řízení jsou k dispozici na fakultách. Přihlášky se přijímají v průběhu celého roku. Podmínky rigorózního řízení jsou dány Rigorózním řádem UK.


Přiznávání akademických titulů

Přiznávání akademického titulu uváděného před jménem (např. doktor přírodních věd - ve zkratce uváděné před jménem „RNDr.“, doktor filozofie - ve zkratce uváděné před jménem „PhDr.“ …….) absolventům doktorského (dříve postgraduálního) studia, kteří získali akademický titul „magistr“ a akademicko-vědecký titul „doktor“. Více informací.Poslední změna: 6. říjen 2020 11:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám