• Student

Student

Záložka student, jež tvoří jádro stránek doktorského studia, je tematicky členěna podle oblastí, s nimiž se doktorand v průběhu studia může setkat. Doktorand je primárně studentem plnícím povinnosti individuálního studijního plánu (ISP) a zároveň vědeckým pracovníkem, věnujícím většinu svého studia vědecké práci na disertačním projektu. Proto se kapitola Studium na UK mimo jiné věnuje tématům souvisejícím s rolí oborové rady, ISP či školitele a doplňkově také studentům se speciálními potřebami či akademickými ceremoniemi.Sekce Věda se zabývá například přehledem, konferencí, vědeckých soutěží, publikačních možností a evidencí vědeckých výstupů. Teprve oddíl Financování pojednává o vědeckých soutěžích z pohledu zdroje finančního příjmu, přičemž jako způsob získání financí jsou zde uvedeny také stipendijní pobyty v zahraničí. Samotnému přehledu nabídky zahraničních stáží a partnerských organizací se věnuje sekce Mobilita.


Vzdělávání doktorandů - Platforma doktorského studia centralizuje na jedno místo nejen nabídku kurzů založených na fyzické přítomnosti, ale také kurzů virtuálních. V záložce Studentský život jsou shrnuty služby ve smyslu nabídky ubytování, stravování, kulturního a sportovního života či nabídky personálních konzultací.
Poslední změna: 15. duben 2024 11:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova

Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám