Doktorské studijní programy v Biomedicíně

Projekt biomedicín představuje unikátní formu spolupráce Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky, jejíž počátek se datuje již od roku 1999. Díky společné akreditaci vybraných studijních programů mezi některými fakultami univerzity (1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta, Lékařskou fakulta v Plzni, Přírodovědecká fakulta, Fakulta tělesné výchovy a sportu a Fakulta humanitních studií) a pracovišti Akademie věd České republiky se studentům nabízí širší možnost výzkumu mezioborových témat. Doktorské studium biomedicíny se realizuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a úspěšný uchazeč se vždy zapisuje ke studiu na konkrétní fakultu univerzity.


Případně dotazy ke studiu konkrétního doktorského studijního programu/oboru v biomedicíně poskytne příslušná referentka či příslušný referent pro doktorské studium na fakultě.


Další podrobnosti o akreditovaných studijních programech a studijních oborech je možné nalézt na stránkách Biomedicíny.


Poslední změna: 20. leden 2023 16:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova

Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám