Přerušení studia

Přerušení a zanechání studia

O přerušení studia je možno dle fakultních požadavků žádat prostřednictvím formuláře i elektronicky. Studium je přerušeno dnem, kdy rozhodnutí děkana o přerušení nabyde právní moci (pro urychlení platnosti je vhodné vzdát se nároku na odvolání). Děkan na žádost studenta doktorského studijního programu, nebylo-li se studentem zahájeno disciplinární řízení, studium přeruší. Doba přerušení se však započítává do maximální doby studia, pokud se nejedná o důvody zdravotní nebo důvody spojené s těhotenstvím a rodičovstvím, jež musí být doloženy příslušnými dokumenty. K posledně jmenované žádosti se dokládá také oznámení, jež je přílohou OR 36/2018. Od akademického roku 2017/2018 se již přerušení ze sociálních důvodů započítává do maximální doby studia.


Student může studium kdykoliv ukončit.


Poslední změna: 4. duben 2019 13:13 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám