Oborová rada


  • Oborová rada schvaluje Individuální studijní plán (ISP) jednotlivých studentů, navrhuje školitele a konzultanty, navrhuje složeni zkušebních komisí pro přijímací a státní závěrečné zkoušky a usnáší se na ročním hodnocení ISP, na něž je u prezenčních studentů ve standardní době studia vázáno doktorandské stipendium.


  • Závěrem hodnocení je konstatování, že student:

    a) splnil individuální studijní plán,

    b) nesplnil některé povinnosti podle individuálního studijního plánu,

    c) nesplnil povinnosti podle individuálního studijního plánu; v takovém případě student nesplnil požadavek stanovený tímto řádem a student nesplnil požadavek stanovený tímto řádem a studium bude ukončeno.


  • Sestává se nejméně z pěti členů, z nichž nejméně třetina nejsou členy akademické obce fakulty (zúčastněných fakult), alespoň jedna osoba není členem akademické obce Univerzity Karlovy a nejméně dvě třetiny členů jsou z řad docentů a profesorů.


Poslední změna: 21. červen 2021 15:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova

Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám