Změna formy studia

Doktorské studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě.

Žádosti o přestup z jedné formy studia do jiné děkan fakulty od akademického roku 2017/2018 vyhoví pouze na návrh školitele studenta a zpravidla též oborové rady.

Fakulty mohou mít ve svých předpisech stanoveny termíny pro podávání žádostí ve vztahu k akademickému roku.


Poslední změna: 21. červen 2021 15:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám