Školitel

  • Školitel je akademickým pracovníkem (docent, profesor, významný odborník), který svou odborností z hlediska národního i mezinárodního, občanskou bezúhonností a morálně-volními vlastnostmi je zárukou kvalitního a řádného vedení studenta.

  • Potenciálního školitele si uchazeč volí již v přihlášce ke studiu, o jeho platnosti rozhoduje až oborová rada, která jako jediná navrhuje děkanovi jmenování a odvolání školitele (a může tedy školitele změnit). Nemusí být specialistou na téma disertace, ale měl by studenta rámcově školit a zprostředkovávat mu kontakt s fakultou a oborovou radou. Případný odborník může vedle školitele působit jako konzultant.

  • Školitel doporučuje studentovi odbornou literaturu (prameny), učí studenta pohybovat se v odborné společnosti, vystupovat na veřejnosti při prezentaci výsledků své vědecké práce (soft skills), učí získávat finanční zdroje na zabezpečení jeho projektů, pomáhá mu s navazováním odborných kontaktů doma i v zahraničí a se vstupem do mezinárodní vědecké komunity, učí ho předávat poznatky ve výuce studentům, umožňuje mu v rozumné a přiměřené míře vyučovat. školitelům studentů doktorských studijních programů, kteří své studium absolvovali, se vyplácí odměna za podmínek stanovených Opatřením rektora č. 20/2018.


Poslední změna: 4. duben 2019 13:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova

Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám