Oborová rada


Jedná se o nejméně pětičlený orgán, v němž nejméně třetina členů nejsou členy akademické obce fakulty (zúčastněných fakult), alespoň jedna osoba není členem akademické obce Univerzity Karlovy a nejméně dvě třetiny členů jsou habilitováni. Oborová rada schvaluje ISP jednotlivých studentů, navrhuje školitele a konzultanty, navrhuje složeni zkušebních komisí pro přijímací a státní závěrečné zkoušky a usnáší se na ročním hodnocení ISP (A - plní plán, B - neplní některé části plánu, C - neplní plán), na nějž je u prezenčních studentů vázáno doktorandské stipendium. V případě, kdy oborová rada konstatuje, že student neplní individuální studijní plán, je vydáno rozhodnutí děkana o ukončení studia.


Materiály pro členy oborové rady týkající se administrace individuálního studijního plánu jsou následující:


Práce s ISP

Práce s hodnocením


Poslední změna: 29. květen 2017 17:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám