Metodika odměn pro školitele

Školitelům studentů doktorských studijních programů, kteří své studium absolvovali, přináleží dle určených podmínek náležitá odměna.


Pravidla pro udělování odměn stanovuje Opatření rektora č. 34/2020.


Administrace udělování odměn vychází z vypracované Metodiky.


Poslední změna: 25. listopad 2020 13:02 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám