Metodika odměn pro školitele

Školitelům studentů doktorských studijních programů, kteří své studium absolvovali, přináleží dle určených podmínek náležitá odměna.


Pravidla pro udělování odměn stanovuje Opatření rektora č. 36/2021.


Administrace udělování odměn vychází z vypracované Metodiky.


Poslední změna: 27. duben 2022 20:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám