Podpořené projekty

Podpora grantových projektů


Vědecké soutěže na UK se snaží motivovat studenty magisterského a doktorského studia k výzkumné činnosti týkající se jejich studijního oboru. Grantové projekty na UK jsou financovány prostřednictvím Grantové agentury Univerzity Karlovy (GAUK) a Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV). Z fakultních zdrojů pak mohou být financovány vnitřní grantové projekty fakult.


Souběh řešení ani návrhu totožného projektu u různých poskytovatelů grantů (účelových darů) v rámci Univerzity Karlovy není možný.


Podpora rozvoje vědních oblastí

V souladu s usnesením Vědecké rady UK bylo opatřením rektora č. 9/2018 vyhlášeno 50 nesoutěžních programů Progres na podporu vědy všech fakult a vysokoškolských ústavů, na nichž se mohou realizovat studenti a zaměstnanci fakult UK.


Pro účelovou podporu mladých a perspektivních akademických pracovníků v rámci 27 nejkvalitnějších skupin základního výzkumu byla roku 2012 vyhlášena soutěž UNCE - Univerzitních výzkumných center.


Podpořit založení nových vědeckých skupin a laboratoří se snaží také projekt Primus, propojující vědeckou činnost doktorandů a postdoktorandů v rámci 3letých projektů.


Poslední změna: 25. listopad 2020 13:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám