Pojištění proplácená státem

Veřejné zdravotní pojištění

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (§ 7 odst. 1 písm. r) je stát plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia. Studenti nesmí ovšem zároveň být osobami samostatně výdělečně činnými nebo zaměstnanci (včetně DPP a DPČ).


Za dobu uvedeného studia se pro účely vyplacení zdravotního pojištění považuje také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila uvedené studium. Povinnost oznámit zdravotní pojišťovně nárok na zařazení do této kategorie státních pojištěnců má pojištěnec sám.Poslední změna: 14. březen 2024 14:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova

Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám