• Kalendář akcí a kurzů pro doktorandy

Kalendář akcí a kurzů pro doktorandy

Vysokoškolská pedagogika

1. lekce

Úvod do pedagogiky

- (Úvod do předmětu; Vzdělávání na vysokých školách, Informace, znalosti vs. vědění)

Motivace

- (Práce s vnější a vnitřní motivací, Hierarchie potřeb, Specifika motivace dospělých

Kompetence na VŠ

Studijní typy a styly

2. lekce

Plánování výuky

- (Cíle výuky – hierarchie cílů, cíle pro přírodovědné předměty, Fáze výuky, Plánování předmětu,

Tvorba sylabu, Profil absolventa VŠ

Paměť a timing v rámci učební jednotky

Rozpracování jednotky výuky: plán lekce)

3. lekce

Organizační formy výuky

- (Frontální/Hromadná výuka, skupinová výuka, projektová výuka; Exkurze a terénní

výuka; Expozice nového učiva)

- (Interakce učitel-student, Aktivní účast studenta ve výuce, Pravidla práce s dotazem, Jak motivovat k

otázkám i odpovědím; Jak si poradit, když nikdo neodpovídá..)

4. lekce

Metody výuky

- (Expozice nového učiva, Metody výuky – Přednáška vs. aktivní účast studentů, Typy diskuzí, cvičení a semináře, Brainstormig/brainwriting, Myšlenkové mapování; aj.

Studijní materiály

- Fungování paměti, Opakování, Hospodaření s časem, vizualizace - vizuální, auditivní, kinestetický typ;

5. lekce

Hodnocení výuky

- (Reflexe a sebereflexe učitele, Hospitace ve výuce, Práce s chybou a úspěchem)

Reflexe a sebereflexe

- (Reflexe a sebereflexe jako základ profesního rozvoje, Práce se zpětnou vazbou)

6. lekce

Hodnocení, klasifikace

- (Funkce a metody hodnocení, Pedagogická diagnostika, Chyba jako nástroj učení, Konstrukce

didaktického testu/zkoušky, Známkování)

Vyhoření

- (Rizika profese učitele, Profesní vyhoření, Psychohygiena)

7. lekce = Shrnutí a ohlédnutí se za kurzem

Výuka a já – vlastní ukázka toho, co mi kurz dal

Délka lekce bude upřesněna s ohledem na počet účastníků a jejich aktivní výstup.

Začátek akce 1. března 2024 v 12:20
Konec akce 24. května 2024 v 14:40
Organizátor Přírodovědecká fakulta
Email na organizátora jolana.hlavackova@natur.cuni.cz
Program https://vzdelavani.is.cuni.cz/simplifyworks/eoc/programs/1411728736
Cílová skupina Studenti PhD. programů
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova

Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám