• Kalendář akcí a kurzů pro doktorandy

Kalendář akcí a kurzů pro doktorandy

Proofreading aneb korektura akademických textů v AJ


Proofreading je služba pro Ph.D. studující, kteří potřebují pomoct s korekturou nebo editací vlastních vědeckých textů. Tento program se vztahuje konkrétně na texty v anglickém jazyce, které zkontroluje rodilá mluvčí z Velké Británie. Pozor, nejedná se o kurz, ale individuální službu pro jednotlivce! Prosíme, abyste postupovali podle PRAVIDEL uvedených níže.


Proofreading znamená finální kontrola textu před jeho dokončením. Jde tedy o korekturu pravopisnou, gramatickou a stylistickou, nikoli však obsahovou (tzn. oprava faktických nesrovnalostí). Každý studující v doktorském studijním programu na UK může využít tuto službu zadarmo a předložit k jedné kontrole maximálně 30 normostran. Musí se však jednat výhradně o akademické texty, spojené s doktorským programem (články, teze, části disertační práce atd.) v anglickém jazyce. Minimální úroveň jazyka musí být alespoň B2. Nepřijímáme texty na základě strojových překladačů.


Jak služba funguje:

1. Ke službě se přihlašujte pouze v případě, že jste si jistí, že chcete službu využít, a to v měsíci, do kterého se přihlašujete (např. nepřihlašujte se na březnový termín, pakliže víte, že svůj text ke kontrole dokončíte až v dubnu, popř. pokud si ani nejste jistí, že jej vůbec dokončíte). O službu totiž zaznamenáváme velký zájem, proto považujeme neplatné přihlášky za absenci (za určitý počet neomluvených absencí vám bude zamítnuta půlroční účast na seminářích UK POINTu. Jde o opatření proti zbytečnému zadržování místa, na které by se jinak mohl dostat jiný zájemce).

2. Při přihlašování do programu ve Vzdělávacím portálu rovnou nahrajte dokument, který si chcete nechat zkontrolovat. Do popisu k příloze uveďte počet normostran (Pozn. ,,normostrana" je něco jiného než běžná strana, viz níže) a vaše další přání jako např. dokdy si přejete text opravit, zda mají být opravovány i citace v textu a pokud ano, jakou citační normu preferujete, a nakonec zda vám více vyhovuje přímý zásah do textu bez komentářů, anebo nastavení sledování změn v dokumentu.

Pokud váš text ještě není zcela hotový, zanechte o tom zprávu do komentáře k přihlášce.

3. Vyčkejte na potvrzení od korektorky o tom, že se vašeho textu ujala, a začala na něm pracovat. Další komunikace s korektorkou probíhá individuálně buď prostřednictvím Vzdělávacího portálu, příp. po e-mailu v závislosti na jejích možnostech, se kterou se domlouvejte rovnou v angličtině.

4. Jestliže jste se o službu přihlásili, ale svou účast jste si rozmysleli, prosíme, abyste se ze služby odhlásili. V takovém případě nebude vaše neúčast vyhodnocena jako neomluvená absence.


Služba je omezena na 30 normostran. Pokud byste si rádi nechali opravit delší text, musíte svou registraci opakovat a přihlásit se na další termín (aby měli ke službě přístup i další vaši kolegové a kolegyně). Dále prosíme, abyste v případě potřeby dalších korektur neobcházeli Vzdělávací portál, ale vždy se do něj zaregistrovali, ačkoli už vám byla služba poskytnuta v minulosti. V takovém případě bychom vám totiž službu neuhradili.


Mějte na paměti, že normostrana není totéž, co běžná strana plná textu! Kritériem je 1 800 znaků včetně mezer na jednu stranu. Prosíme o to, abyste na tento standard dbali ve vašich pracích a podle toho své texty přizpůsobili.


Služba funguje průběžně po celý rok.


Korektorka

Eleanor Lurring, MBA, MA Applied Linguistics and TESOL, UK accredited proofreader

je rodilou mluvčí z Velké Británie, která přes třicet let vyučuje pokročilou úroveň angličtiny. V současné době se zaměřuje na proofreading akademických textů v angličtině, zvláště pak pro Ph.D. studující (vědecké články, disertace, konferenční příspěvky, motivační dopisy nebo grantové žádosti). Dále spolupracuje s vědci, doktorandy i postdoktorandy v nejrůznějších odvětvích vědy, vzdělávání, techniky, humanitních věd nebo ekonomie.


Účastníci

Ph.D. studující


Registrace

Vzdělávací portál


Začátek akce 11. ledna 2024
Konec akce 31. prosince 2024
Organizátor UK Point
Email na organizátora petra.kucerova.konupkova@ruk.cuni.cz
Webové stránky https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-1.html
Program https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-413.html
Místo konání akce Online
Rezervace Vzdělávací portál
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova

Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám