• Kalendář akcí a kurzů pro doktorandy

Kalendář akcí a kurzů pro doktorandy

Angličtina akademického světa

Doktorské studium je pojímáno především jako vstup do vědecké kariéry. Mladým vědcům se tak naplno otevírají dveře do akademického prostředí, v němž se mohou úspěšně pohybovat pouze s angličtinou na vynikající úrovni. V jaké oblasti má ale začínající doktorand začít s pilováním svých jazykových dovedností, když je vhozen do vody plné nových možností ale i povinností?


Právě pro doktorandy, kteří by si rádi osvojili užitečná anglická slovíčka a fráze vhodné přímo do akademického prostředí, jsme ve spolupráci se známým a oblíbeným lektorem angličtiny, rodilým mluvčím, Jasonem Hwangem, vytvořili speciální kurz akademické angličtiny. Zaměříme se na komunikaci a interakci v angličtině, kterou využijete např. na konferencích nebo při jednání s kolegy, vyučujícími, odborníky i neodborníky. Zajímat nás bude také otázka, jak mluvit o vědě v různých kontextech tak, abyste se cítili v akademickém světě angličtiny jistější.


Příklady probíraných témat:

Networking a interagování na konferencích

• Jak se vhodně představit při formálních i neformálních příležitostech

• Jak vhodně představit sebe sama, jakožto přednášejícího

• Jak správně interagovat se skupinou lidí

• Socializace - jaká jsou vhodná a nevhodná témata pro hovor v angličtině


Mluvení o vlastním výzkumu:

• Jazyk formálních prezentací vs. jazyk posterových prezentací

• Komunikace s odborníkem a neodborníkem

• Jak ,,prodat" svůj výzkum


Čas a místo

Pondělí 5. 6., od 14:00-17:30, online

nebo

Čtvrtek 15. 6., 14:00-17:30, online

Jde o dva samostatné kurzy se stejným obsahem, které na sebe nenavazují!


Lektor

Jason Hwang, B.S., B.A., M.A.Ed.

Jasonovy kořeny sahají až do Kalifornie, kde nějakou dobu žil a působil. V České republice začal vyučovat už od roku 2005. Zaměřuje se na vzdělávání dospělých, akademické psaní pro doktorandy a přípravu na zkoušky. Zkušenosti s výukou má také na britských univerzitách (Sheffield, Bristol, Edinburgh, UCL), na různých českých fakultách na Karlově univerzitě, SUCHDOL, Technické univerzitě v Liberci nebo také na Universidad del Desarrollo v Chile. Jason vystudoval obor aplikovaná lingvistika a je držitelem Cambridge Delta Diploma. Dále absolvoval obor biochemie (buněčná biologie) a divadelnictví na kalifornské univerzitě v San Diegu. Než se začal věnovat vyučování angličtiny, pracoval pro jednu z největších světových farmaceutických firem jako vědec. Zároveň využíval svého hereckého vzdělání v mnoha hereckých firmách v San Diegu.


Účastníci

Doktorandi a doktorandky


Registrace

Vzdělávací portál (přihlášení bude spuštěno od 8. května)

Přihlášeným účastníkům bude zaslán odkaz na setkání před začátkem kurzu.


POZOR! Při přihlašování na kurzy ve Vzdělávacím portálu doporučujeme zkontrolovat vaši předvyplněnou e-mailovou adresu. Mějte na paměti, že tato e-mailová adresa je využívána při komunikaci organizátorů kurzu s přihlášenými. Pokud byste měli zájem změnit svou e-mailovou adresu ve Vzdělávacím portálu, je tato akce možná pouze přes váš účet ve WhoIS.


Jelikož je kapacita kurzu omezena, prosíme, abyste se na kurz přihlásili pouze v případě, že jste o své účasti přesvědčeni. Z toho důvodu je sledována docházka.


Začátek akce 5. června 2023
Konec akce 15. června 2023
Organizátor UK POINT
Email na organizátora petra.konupkova@ruk.cuni.cz
Webové stránky https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-1.html
Program https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-506.html
Místo konání akce Online
Rezervace Vzdělávací portál
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova

Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám