• Kalendář akcí a kurzů pro doktorandy

Kalendář akcí a kurzů pro doktorandy

Vzdělávací program pedagogických dovedností (LS AR 2022/2023)

Anotace:

Zatímco učitelé na středních, ale i základních školách musí projít důkladnou didaktickou přípravou, u vysokoškolských učitelů to vesměs požadováno není. Přitom začít vyučovat bez odborné přípravy není vůbec snadné; někdy to může být dokonce mimořádně obtížné. A právě proto existuje tento kurz. Ať už vás výuka teprve čeká a chcete se na ni s předstihem dobře připravit, nebo už učíte a chtěli byste svoji výuku posunout na vyšší úroveň, nabízíme vám kurz, který vám pomůže toho dosáhnout. Vychází nejen z letitých zkušeností, které mají s výukou a školením jeho lektoři, ale také z evidence-based přístupů k vysokoškolské výuce. Začneme úvodním, den a půl trvajícím intenzivním setkáním, na které pak ještě dvakrát navážeme, a to půldenním setkáním vždy zhruba po měsíci. Účastníci kurzu tak budou mít čas na to si poznatky a inspirace z kurzu vyzkoušet a následně se podělit o to, jak se jim to dařilo, a během celého kurzu hledat, jak dále mohou svoji výuku vylepšit.


Kurz účastníkům nejen přiblíží stěžejní poznatky vysokoškolské didaktiky založené na evidence-based přístupu, ale umožní jim i přicházet s vlastními otázkami či tématy a společně na ně hledat odpověď. Po jeho absolvování budou absolventi schopni daleko lépe a reflektovaněji naplánovat svoji výuku i celý kurz, budou obeznámeni se základy efektivní výuky, vyzkouší si celou řadu výukových metod a naučí se, podle čeho vybrat tu nejvhodnější. V neposlední řadě pak odejdou s výrazně posíleným učitelským sebevědomím. Během kurzu jim také bude nabídnuta možnost, že se jeden z lektorů přijde podívat přímo na jejich hodinu a bude připraven si s nimi o ní popovídat.


Kurz je určen primárně pro doktorandy a začínající akademické pracovníky Univerzity Karlovy (v případě zájmu je možná účast i zkušenějších pedagogů UK).Lektoři:

Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.

Zabývá se obecnou didaktikou, kvalitou pedagogické praxe, andragogikou a profesním rozvojem pedagogických pracovníků. Vystudovala Fakultu chemicko-inženýrskou Vysoké školy chemicko-technologické a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Působí jako odborná asistentka na obou zmíněných školách, výukově i výzkumně se věnuje kromě obecné didaktiky též mentoringu začínajících učitelů. Vede kurzy didaktických dovedností pro doktorandy a vysokoškolské učitele.


PhDr. Radka High, Ph.D.

Zabývá se pedagogickou a školní psychologií, zejména otázkami motivace k učení, vzděláváním nadaných žáků a dále vzděláváním akademických pracovníků. Vystudovala psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře psychologie PedF UK a na katedře učitelství Vysoké školy chemicko-technologické. Vede kurzy pedagogických dovedností pro doktorandy a vysokoškolské učitele, zabývá se poradenstvím pro akademiky, ale též pro pracovníky v podnikové sféře.


JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

Vystudoval Pedagogickou fakultu UK (anglický jazyk a společenské vědy) a Právnickou fakultu UK a od roku 2009 se věnuje výuce didaktiky, zejména didaktiky práva. Na Právnické fakultě UK vede kurz základů didaktiky práva pro studenty magisterského i doktorského studia, v rámci programu Street Law vede praxe studentů na vybraných středních školách (více viz www.streetlaw.eu). Základy didaktiky práva vyučuje také na pedagogické fakultě. Zkušenosti s výukou, nastavováním kurzů i vedením studentům má z celé řady společenskovědních kurzů (např. Mediální příprava pro právníky, Sociologie pro právníky, Právo a film). Inspiraci, vedle odborné literatury, získává i od kolegů ze zahraničí, zejména Velké Británie a USA. Přes deset let působil také jako učitel společenských věd na pražském Gymnáziu Jana Keplera a pravidelně lektoruje kurzy právní didaktiky pro středoškolské učitele.


Forma programu: PREZENČNÍ

Datum a čas:

Úvodní bloková výuka:

pondělí 6. 2. 2023 (9:00 -17:00 hod.) a úterý 7. 2. 2023 (9:00 -12:30 hod.)

První navazující setkání: středa 8. 3. 2023 (13:00 - 16:30 hod.)

Druhé navazující setkání: středa 19. 4. 2023 (13:00 - 16:30 hod.)


Místo konání: RUK, Zelená posluchárna (místnost č. 141), Celetná 20, Praha 1


Registrace: byla ukončena, program běží


Účast v programu je zdarma.

Začátek akce 19. dubna 2023 v 13:00
Konec akce 19. dubna 2023 v 16:30
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor CCŽV UK
Email na organizátora kristyna.odchazelova@ruk.cuni.cz
Webové stránky https://cczv.cuni.cz/CCZV-448.html
Místo konání akce Prezenčně, Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám