• Kalendář akcí a kurzů pro doktorandy

Kalendář akcí a kurzů pro doktorandy

Jak dobře vést praxe studentů?

Vysokoškolská výuka už není, co bývala. Namísto dlouhých teoretických výkladů od katedry dnes řada učitelů zařazuje do svých seminářů, ale i přednášek praktické úkoly. Mnozí zjišťují, že je pak učení víc baví, pozitivní ohlasy pak přicházejí rovněž ze strany studentů. Přesto ale i velmi prakticky orientovaná výuka naráží na své meze. Jak ve třídě plné podobně starých studentů „nasimulovat“ setkání se skutečným klientem z masa a kostí (se spoustou reálných problémů a otázek)? Jak zpřítomnit kulturu nemocnice, laboratoře či odboru na ministerstvu? Jak studenty nepozorovaně vystavit skutečným odborným morálním dilematům, která na ně jejich profese jistě přichystá? To je zkrátka nutné zažít „na místě samém“. Proto řada učitelů své studenty posílá na praxe. Aby pro ně ovšem praxe byly opravdu přínosné, je třeba je na ně jednak dobře připravit, jednak jim pomoci pracovat se zkušeností, kterou na praxích získají (a to během praxe i po jejím skončení). Těmto otázkám se budeme věnovat ve zmíněném programu. Sdíleny budou příklady dobré i špatné praxe a hledány odpovědi na otázky, které do semináře účastníci vnesou.


Program je vhodný jak pro učitele, kteří by s vedením praxí rádi začali, tak pro ty, kteří by rádi své vedení studentských praxí dále zlepšili.


Lektor: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

Vystudoval Pedagogickou fakultu UK (anglický jazyk a společenské vědy) a Právnickou fakultu UK a od roku 2009 se věnuje výuce didaktiky, zejména didaktiky práva. Na Právnické fakultě UK vede kurz základů didaktiky práva pro studenty magisterského i doktorského studia, v rámci programu Street Law vede praxe studentů na vybraných středních školách (více viz www.streetlaw.eu). Základy didaktiky práva vyučuje také na pedagogické fakultě. Zkušenosti s výukou, nastavováním kurzů i vedením studentům má z celé řady společenskovědních kurzů (např. Mediální příprava pro právníky, Sociologie pro právníky, Právo a film). Inspiraci, vedle odborné literatury, získává i od kolegů ze zahraničí, zejména Velké Británie a USA. Přes deset let působil také jako učitel společenských věd na pražském Gymnáziu Jana Keplera a pravidelně lektoruje kurzy právní didaktiky pro středoškolské učitele.


Forma: PREZENČNÍ

Datum: 28. 2. 2023

Čas: 09:00 - 12:00 hod.

Místo: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 901/7, Praha 1, místnost č. 38 v přízemí /po vstupu do budovy PF hned vpravo/

Registrace: ZDE


Účast v programu je zdarma.


Začátek akce 28. února 2023 v 09:00
Konec akce 28. února 2023 v 12:00
Organizátor CCŽV
Email na organizátora cczv@ruk.cuni.cz
Webové stránky https://cczv.cuni.cz/CCZV-423.html
Místo konání akce Právnická fakulta UK
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám