• Kalendář akcí a kurzů pro doktorandy

Kalendář akcí a kurzů pro doktorandy

Vzdělávací program pedagogických dovednostní v ZS AR 2022/2023

Vzdělávací program pedagogických dovedností (dále jen VPPD) je zaměřen na kultivaci pedagogických dovedností a vzdělávání se v oblasti vysokoškolské didaktiky a příbuzných disciplín. Těžištěm programu je cyklus šesti prezenčních bloků doplněný řízeným samostudiem s využitím e-learningu. Program se koná PREZENČNĚ vždy ve středu od 14.00 do 17.00 hod. Určen je primárně pro doktorandy a začínající akademické pracovníky Univerzity Karlovy (v případě zájmu je možná účast i zkušenějších pedagogů UK). Účast v programu je zdarma.


Program VPPD ZS AR 2022/2023:


  • I. BLOK: 2. 11. 2022


• Úvod

Co můžeme v programu očekávat?

Zahájení, cíle programu. Představení lektorů a účastníků, nastavení způsobu práce a komunikace.


• Priority pedagogické práce vyučujících na VŠ

Co je důležité v mé práci vyučujícího na vysoké škole?

Osobní reflexe pojetí kvalitní výuky. Výzkumy kvality vyučování na vysoké škole, kategorizace pojetí vyučování a rolí vysokoškolského učitele. Měření kvality výuky na VŠ, oblasti, indikátory a příklady dobré praxe.


  • II. BLOK: 9. 11. 2022


• Efektivní vyučování na vysoké škole

Umění vysvětlovat a umění ukazovat.

Principy učení, pozornost a paměť. Didaktické prostředky srozumitelného vysvětlování. Učení z praxe, reflexe praktické zkušenosti.


• Zajišťování prostředí pro učení

Jak zajišťovat bezpečné prostředí a proč je to důležité.

Psychické bezpečí a sociální vztahy ve vysokoškolské výuce. Analýza respektující komunikace, příklady a výzkumná zjištění.


  • III. BLOK: 23. 11. 2022


• Motivace

Co motivuje studující, aby se učili a jak to můžeme podpořit.

Třídění motivů, sebedeterminační teorie. Postojové a didaktické možnosti podpory motivace studujících.


• Aktivní učení

Proč a jak podporovat zapojení všech studujících do výuky?

Odborné argumenty pro aktivní učení. Typy interakce ve výuce a způsoby aktivizace studujících, vedení efektivní diskuse. Zpětná vazba a klíčová role otázek, formativní hodnocení na vysoké škole.


  • IV. BLOK: 30. 11. 2022


• Vyšší myšlenkové operace a hloubkové učení

Jak podporovat přemýšlení a spojování znalostí pro praxi?

Kognitivní náročnost výuky a Bloomova taxonomie. Výzkumně ověřené indikátory a příklady činností vyučujících, které podporují hloubkové učení. Sokratovské otázky. Soulad mezi cíli kurzu, průběhem výuky a hodnocením výsledků učení studujících.


• E-learning jako podpora aktivizace studujících

Jak využít online nástroje pro lepší výuku?

LMS Moodle a další nástroje pro online podporu výuky, pedagogické využití a praktické ukázky.


  • V. BLOK: 7. 12. 2022


• Hlas a komunikační dovednosti

Jak při vyučování neztratit hlas?

Verbální a neverbální komunikace, práce s hlasem, základy hlasové hygieny.


• Porozumění náročným výukovým situacím

Jak si poradit v problematické či konfliktní situaci při práci se studenty?

Bezpečná forma skupinového reflektivního rozhovoru ve struktuře balintovské skupiny.


  • VI. BLOK: 14. 12. 2022


• Závěrečné shrnutí, reflexe a evaluace programu

Co jsme se dozvěděli a jak to dále využít?

Shrnutí klíčových znalostí a dovedností, plánovaný dopad do vyučovací praxe účastníků. Reflexe a evaluace vzdělávacího programu z pohledu účastníků, generování nových námětů k rozvoji programu, závěrečné kolokvium, vytvoření absolventského networkingu pro další sdílení zkušeností.Forma: PREZENČNÍ

Datum:

02. 11. 2022

09. 11. 2022

23. 11. 2022

30. 11. 2022

07. 12. 2022

14. 12. 2022

Čas: středy vždy od 14:00 do 17:00 hod.

Místo: Zelená posluchárna (místnost č. 141), Celetná 20, Praha 1

Lektorky: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.; Mgr. Radka High, Ph.D.; Mgr. Pavla Sovová, Ph.D.


Registrace: ZDE


Účast v programu je zdarma.


Začátek akce 2. listopadu 2022 v 14:00
Konec akce 14. prosince 2022 v 17:00
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor CCŽV
Email na organizátora kristyna.odchazelova@ruk.cuni.cz
Webové stránky https://cczv.cuni.cz/CCZV-424.html
Místo konání akce Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám