Nabídka konferencí a workshopů

Společenskovědní obory

Katolická teologická fakultaMezinárodní konference je určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů denního i dálkového studia teologie, dějin, dějin umění, literatury, hudby i dalších kulturně historických oborů. Konference si klade za cíl umožnit představení výsledků dosavadního bádání studentů, ale zvláště přinést aktuální a nové poznatky vzniklé na základě přípravy jejich disertačních prací nebo jinak tematicky zaměřené odborné práce, vzájemně konfrontovat metodické přístupy a tím podpořit jejich vědecké aktivity.Místo a datum konání: 9. listopadu 2022


v budově Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze


(v případě nepříznivé epidemiologické situace v on-line prostoru)


PŘIHLÁŠKA


POSTER
Lékařské obory

Přírodovědné obory


Poslední změna: 18. srpen 2022 14:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám