• Aktuality

Aktuality

20. února 2024

Ubytování na Hlávkově koleji

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových poskytne příští akademický rok 2023/2024 částečnou úhradu kolejného na Hlávkově koleji pro studenty v tíživé finanční situaci, kteří dosahují výborných studijních nebo vědeckých výsledků.


Kdo si může podat žádost?

Žadatel:

 • Je doktorský student, mladý vědecký či akademický pracovník, popř. v odůvodněných případech bakalářský nebo magisterský student

 • Bakalářský nebo magisterský student musí výborný prospěch doložit výpisem studijních povinností, včetně hodnocení. Podmínkou pro podání žádosti je studijní průměr do 1,5

  a zároveň student nesmí mít žádnou zkoušku hodnocenou neprospěl (známka 4)

 • Dosahuje výborných studijních nebo vědeckých výsledků

 • Nemá byt v Praze a není podnikatel

 • Nachází se v tíživé finanční situaci


Co je potřeba?

 1. Vyplnit formulář (ZDE)

 2. Předat formulář k vyjádření školiteli (popř. vedoucímu pracoviště)

 3. Při kladném posouzení fakulta předá k podpisu děkanovi (popř. student tak učiní sám)

 4. Žádosti o ubytování na Hlávkově koleji s příslušným potvrzením děkana fakulty je třeba dodat v řádném termínu na adresu: OSZS RUK, Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

  (popř. je formulář zaslán fakultou)

Žádost je nutné podat do 24. dubna 2024


Pozn.: Postup schvalování a podpisů formuláře se může lišit na jednotlivých fakultách. Pro zařazení do výběrového řízení je zapotřebí vyplnění údajů studenta a podpis čestného prohlášení, podpis školitele, děkana a odevzdání na rektorát v řádném termínu.


Formulář ke stažení naleznete na stránkách ČVUT: https://www.cvut.cz/formulare-ke-stazeni


V případě nejasností se prosím obraťte na: Ing. Richarda Jiráska (Richard.Jirasek@ruk.cuni.cz)
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám