Zahraniční pobyty a stáže

Krátkodobé studijní a vědecké pobyty v zahraničí

Krátkodobé studijní pobyty jsou mnohdy podmínkou vstupu do profesní vědecké sféry. Mobilitu akademických pracovníků a studentů zajišťují mezinárodní dohody, smlouvy a výměnné programy, mezi něž patří: Erasmus+

CEEPUS Meziuniverzitní dohody Mezifakultních dohody Mezinárodní (bilaterální) smlouvy Mezinárodní visegrádský fond Fond na podporu výzkumu - CZ09 Research Support Fund

Další možnosti - jako DAAD, SCIEX či Aktion

NEPŘEHLÉDNĚTE!

1. LERU doctoral summer school


V roce 2021 se uskuteční již 11. ročník prestižní letní školy LERU (The League of European Research Universities)


co: LERU doctoral summer school

kde: Trinity College Dublin

kdy: 8. - 13. 8. 2021

téma: “Reasserting the Value of the Expert ”


Informace o předešlých letních školách LERU si můžete prohlédnout zde.


Účastnický poplatek 500 Euro, který pokrývá výukové materiály, ubytování, stravu a dopravu po Dublinu, hradí přijímající strana. Náklady na cestovné hradí vybranému studentovi RUK, od 1. 4. 2021 je možné si požádat o uhrazení z programu na podporu internacionalizace - POINT (vybraný student bude informován o postupu).


Studenti se mohou přihlásit do 24. 3. 2021.


V případě zájmu kontaktujte adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz zasláním: jména, studovaného oboru, názvu disertační práce nebo názvu specializace, CV a motivačního dopisu, vše v anglickém jazyce.

Z přihlášených kandidátů bude následně vybrán jeden, který se PhD. školy zúčastní za Univerzitu Karlovu.


2. Japonsko - JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers pro rok 2021

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) jako každoročně vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Standard) FY2021). Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky.


Uzávěrka výběrového řízení na straně AV ČR je 31. března 2021.

Veškeré potřebné informace včetně přihlášky jsou k dispozici na tomto odkazu.


3. Barrande Fellowships: Franco-Czech Doctoral mobility program

Webinář věnovaný zájemcům o podporu výzkumných pobytů na vysokých školách či výzkumných centrech ve Francii. Na webináři určeném studentům všech doktorských studijních programů představí francouzští kolegové loni spuštěný stipendijní program mezi Českou republikou a Francií, též zvaný „Barrande Fellowship Programme“, a nabídnou informace, rady a doporučení, o které by žadatelé o toto stipendium neměli přijít.

Akci pořádá Francouzský institut v Praze ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce v úterý 15. prosince 2020 od 11:00 do 12:00. Nový ročník česko-francouzského výměnného stipendijního programu pro doktorandy zahájí úvodním slovem velvyslanec Francie v ČR Alexis Dutertre a ředitelka Domu zahraniční spolupráce Dana Petrova.


V případě zájmu nezapomeňte potvrdit svou účast přes registrační formulář, a to nejpozději do 14. prosince 2020!

Přihlášku k výjezdu je možné podávat až do 26. února 2021.

Podrobnější informace jsou uvedené zde.4. Hong Kong PhD Fellowship Scheme

The Research Grants Council of Hong Kong is launching the Twelfth Round of the Hong Kong PhD Fellowship Scheme (the “Scheme”). The Scheme aims to attract top international students to pursue PhD studies in Hong Kong’s world-class research universities. The fellowship provides a monthly stipend of HK$26,600 (approx. US$3,400) and a conference and research-related travel allowance of HK$13,300 (approx. US$1,700) per year for a period of three years. 300 fellowships will be awarded for PhD studies commencing in the 2021/22 academic year.


The deadline for initial application is 1 December 2020.


Electronic version of the above-mentioned publicity materials is available online for download: Leaflet

If you interested in require further information, please feel free to contact at or visit the Scheme’s website at www.rgc.edu.hk/hkphd5. Studim v Bavorsku

Aktuální výzva k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.


Termín podávání žádosti o stipendium na akademický rok 2021/22 je do 1. prosince 2020.


Prodloužený termín podávání žádostí o stipendia do 28. února 2021!


Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém letáku nebo na webových stránkách https://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku.Zahraniční víceleté studium

Kromě krátkodobých stáží je možno v zahraničí absolvovat také celé studium, obdržet zahraniční vědecký titul a být přitom studentem Univerzity Karlovy.


K takovému studiu slouží programy:

Joint Degree & Multiple Degree

Cotutelle


Dotyčný student může vykonat v rámci mezinárodního akreditovaného studijního programu kompletní studium a obdrží jeden (Joint Degree) či více (multiple Degree) vědeckých titulů či absolvovat doktrát na dvou pracovištích pod dvojím vedením (cotutelle).

Poslední změna: 21. leden 2021 21:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám