Zahraniční pobyty a stáže

Krátkodobé studijní a vědecké pobyty v zahraničí

Krátkodobé studijní pobyty jsou mnohdy podmínkou vstupu do profesní vědecké sféry. Mobilitu akademických pracovníků a studentů zajišťují mezinárodní dohody, smlouvy a výměnné programy, mezi něž patří:


Erasmus+

CEEPUS

Meziuniverzitní dohody

Mezifakultních dohody

Mezinárodní (bilaterální) smlouvy

Mezinárodní visegrádský fond

Fond na podporu výzkumu - CZ09 Research Support Fund

Další možnosti - jako DAAD, SCIEX či Aktion


Nepřehlédněte:

Nabídka měsíčního výzkumného stipendiujního pobytu na Jagellonské univerzitě v Krakově v Polsku z Fondu královny Jadwigy v období od října 2019 do června 2020 (v odůvodněných případech lze výzkumný pobyt prodloužit).

Hodnota stipendia činí 1500 PLN. Deadline: 15. června 2019. Více informací zde.


Zahraniční víceleté studium

Kromě krátkodobých stáží je možno v zahraničí absolvovat také celé studium, obdržet zahraniční vědecký titul a být přitom studentem Univerzity Karlovy. K takovému studiu slouží programy:

Joint Degree & Multiple Degree

Cotutelle

Dotyčný student může vykonat v rámci mezinárodního akreditovaného studijního programu kompletní studium a obdrží jeden (Joint Degree) či více (multiple Degree) vědeckých titulů či absolvovat doktrát na dvou pracovištích pod dvojím vedením (cotutelle).

Poslední změna: 4. červen 2019 14:42 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám