Zahraniční pobyty a stáže

Krátkodobé studijní a vědecké pobyty v zahraničí


Krátkodobé studijní pobyty jsou mnohdy podmínkou vstupu do profesní vědecké sféry. Mobilitu akademických pracovníků a studentů zajišťují mezinárodní dohody, smlouvy a výměnné programy, mezi něž patří:Další možnosti - jako DAAD, Aktion, Fulbright či SCIEX

Možnosti studia a stáží v zahraničí pro doktorandy.


Zahraniční víceleté studium


Kromě krátkodobých stáží je možno v zahraničí absolvovat také celé studium, obdržet zahraniční vědecký titul a být přitom studentem Univerzity Karlovy.


K takovému studiu slouží programy:


Dotyčný student může vykonat v rámci mezinárodního akreditovaného studijního programu kompletní studium a obdrží jeden (Joint Degree) či více (Multiple Degree) vědeckých titulů či absolvovat doktrát na dvou pracovištích pod dvojím vedením (cotutelle).


Rozdíly mezi Joint Degree, Multiple Degree a Cotutelle ZDE.


Aktuálně

Stipendijní program SYLFFSYLFF poskytuje finanční podporu na zpracování dizertační práce pro studenty doktorských programů sociálněvědního či humanitního zaměření a to po dobu max. 2 let. Důležitým kritériem pro podporu konkrétního výzkumu je jeho přínos pro společnost.


Přihlášky můžete podat na fakulty do 29. 4. 2023


Více informací najdete ZDE.


Fulbrightova stipendiaPřihlášování na akademický rok 2024/2025 otevřeno od 31. března 2023 do níže uvedených programů:


Stipendium pro postgraduální studium


Fulbrightovo postgraduální stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Lze se ucházet buď o studium celého programu, anebo o výzkumný pobyt v délce 4-9 měsíců. Na výzkumné pobyty jsou nově zavedeny dvě uzávěrky (1. září  a 1. února), je třeba si zařídit odpovídající zvací dopis z USA. Podmínkou je minimální dokončené bakalářské studium v době uzávěrky, dobrá znalost angličtiny. Podrobnosti jsou zde https:// www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/Stipendium pro vědce a přednášející


Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul Ph.D., předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/Fulbright-Masarykovo stipendium


Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích:

A. juniorské -pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.;

B. postdoktorské - pro vědce, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety k datu uzávěrky přihlášek;

C. seniorské - pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než  5 lety či jeho starším ekvivalentem nebo v případě lékařských oborů 2. atestací či osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb.

Podmínkou je kromě výše uvedené mimo akademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost  angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/Fulbright-Schumanovo stipendium


Fulbright-Schumanovo stipendium je evropsko-americký program pro občany EU (PhD studenty, držitele PhD a vzdělávací experty včetně univerzitních administrátorů) pro výzkum témat EU a transatlantických vztahů USA-EU. Program administruje Fulbrightova komise v Belgii. Podrobnosti včetně dat uzávěrky najdete na: https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-schumanovo-stipendium/Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře a medicínské obory


Program je určen lékařům a vědcům ve všech oborech medicíny a na medicínu navazujících oborech, včetně péče o zdraví, stomatologie, farmacie apod. Účelem stipendia je poskytnout badatelům v oblasti medicíny příležitost účastnit se pozorování, konzultací, výuky a výzkumu na University of Minnesota Medical School. Stipendium se neuděluje na klinický výcvik. Stipendia se udělují na 3-6 měsíců. Uzávěrka programu je 1. února na následující akademický rok. Podrobnosti jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/proshek-fulbrightovo-stipendium-pro-lekare/


Stipendium se poskytuje ve dvou kategoriích:

- Kategorie A  pro mladé lékaře na počátku profesní kariéry před získáním osvědčení o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb. (považovaným za alternativu 2. atestace) nebo titulu Ph.D.

- Kategorie B pro lékaře s 2. atestací nebo s osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb. nebo s titulem Ph.D. (či jeho starším ekvivalentem)Ke všem programům nabízíme sérii webinářů, na které srdečně zveme všechny zájemce o naše stipendia:

19.dubna 2023 Program pro vědce a přednášející

20.dubna 2023 Program prostudenty

25. dubna 2023 Fulbright-Masaryk program: všechny kategorie

12. května 2023 Webinář pro administrátory ze zahraničních oddělení a oddělení vědy a výzkumu, zaměřený na hostování amerických stipendistů


Detailní informace k webinářům včetně registračních formulářů jsou k dispozici také na webové stránce https://www.fulbright.cz/prihlaste-se-na-webinar-o-nasich-stipendiich a průběžně budou na sociálních sítích https://www.facebook.com/czechfulbright

a https://www.instagram.com/czechfulbright/


Poslední změna: 29. březen 2023 09:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám