Zahraniční pobyty a stáže

Krátkodobé studijní a vědecké pobyty v zahraničí


Krátkodobé studijní pobyty jsou mnohdy podmínkou vstupu do profesní vědecké sféry. Mobilitu akademických pracovníků a studentů zajišťují mezinárodní dohody, smlouvy a výměnné programy, mezi něž patří:Další možnosti - jako DAAD, Aktion, Fulbright či SCIEX

Možnosti studia a stáží v zahraničí pro doktorandy.


Zahraniční víceleté studium


Kromě krátkodobých stáží je možno v zahraničí absolvovat také celé studium, obdržet zahraniční vědecký titul a být přitom studentem Univerzity Karlovy.


K takovému studiu slouží programy:


Dotyčný student může vykonat v rámci mezinárodního akreditovaného studijního programu kompletní studium a obdrží jeden (Joint Degree) či více (Multiple Degree) vědeckých titulů či absolvovat doktrát na dvou pracovištích pod dvojím vedením (cotutelle).


Rozdíly mezi Joint Degree, Multiple Degree a Cotutelle ZDE.


Aktuálně

Stipendium na studium v Bavorsku pro akademický rok 2024/25Nabízíme Vám stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.


Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2024/25: 1. 12. 2023

Termín pro podávání žádostí o prodloužení stipendia: 28. 2. 2024


Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách ZDE.Zároveň všechny zájemce zveme na online akci "Za studiem do Bavorska", kde se můžete dozvědět více o studiu v Bavorsku, o našich stipendijních programech a podávání žádostí. Online akce se koná v úterý 10. 10. 2023 v 16 hod. na platformě Zoom. Pozvánky s přístupovým linkem viz příloha nebo https://www.btha.cz/cs/.Fulbrightova stipendiaPřihlášování na akademický rok 2024/2025 otevřeno od 31. března 2023 do níže uvedených programů:Stipendium pro vědce a přednášející


Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul Ph.D., předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/Fulbright-Masarykovo stipendium


Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích:

A. juniorské -pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.;

B. postdoktorské - pro vědce, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety k datu uzávěrky přihlášek;

C. seniorské - pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než  5 lety či jeho starším ekvivalentem nebo v případě lékařských oborů 2. atestací či osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb.

Podmínkou je kromě výše uvedené mimo akademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost  angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/Fulbright-Schumanovo stipendium


Fulbright-Schumanovo stipendium je evropsko-americký program pro občany EU (PhD studenty, držitele PhD a vzdělávací experty včetně univerzitních administrátorů) pro výzkum témat EU a transatlantických vztahů USA-EU. Program administruje Fulbrightova komise v Belgii. Podrobnosti včetně dat uzávěrky najdete na: https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-schumanovo-stipendium/Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře a medicínské obory


Program je určen lékařům a vědcům ve všech oborech medicíny a na medicínu navazujících oborech, včetně péče o zdraví, stomatologie, farmacie apod. Účelem stipendia je poskytnout badatelům v oblasti medicíny příležitost účastnit se pozorování, konzultací, výuky a výzkumu na University of Minnesota Medical School. Stipendium se neuděluje na klinický výcvik. Stipendia se udělují na 3-6 měsíců. Uzávěrka programu je 1. února na následující akademický rok. Podrobnosti jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/proshek-fulbrightovo-stipendium-pro-lekare/


Stipendium se poskytuje ve dvou kategoriích:

- Kategorie A  pro mladé lékaře na počátku profesní kariéry před získáním osvědčení o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb. (považovaným za alternativu 2. atestace) nebo titulu Ph.D.

- Kategorie B pro lékaře s 2. atestací nebo s osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb. nebo s titulem Ph.D. (či jeho starším ekvivalentem)Detailní informace k webinářům včetně registračních formulářů jsou k dispozici také na webové stránce https://www.fulbright.cz/prihlaste-se-na-webinar-o-nasich-stipendiich a průběžně budou na sociálních sítích https://www.facebook.com/czechfulbright

a https://www.instagram.com/czechfulbright/
Poslední změna: 22. září 2023 14:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám