Zahraniční pobyty a stáže

A. Krátkodobé studijní a vědecké pobyty v zahraničí


Krátkodobé studijní pobyty jsou mnohdy podmínkou vstupu do profesní vědecké sféry. Mobilitu akademických pracovníků a studentů zajišťují mezinárodní dohody, smlouvy a výměnné programy, mezi něž patří:Další možnosti - jako DAAD, Aktion, Fulbright či SCIEX

Možnosti studia a stáží v zahraničí pro doktorandy.

Podrobnější informace naleznete ZDE.


B. Zahraniční víceleté studium

Kromě krátkodobých stáží je možno v zahraničí absolvovat také celé studium, obdržet zahraniční vědecký titul a být přitom studentem Univerzity Karlovy.


K takovému studiu slouží programy:


Dotyčný student může vykonat v rámci mezinárodního akreditovaného studijního programu kompletní studium a obdrží jeden (Joint Degree) či více (Multiple Degree) vědeckých titulů či absolvovat doktrát na dvou pracovištích pod dvojím vedením (cotutelle).


Rozdíly mezi Joint Degree, Multiple Degree a Cotutelle ZDE.Stipendium na studium v Bavorsku pro ak. rok 2023/24


Nabízíme vám stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.


Termín podávání žádostí akademický rok 2023/24 je 1. prosinec 2022.

Termín pro podávání žádostí o prodloužení stipendia: 28. 2. 2023.


Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách ZDE.


Barrande Fellowships


Francouzský institut v Praze a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s potěšením oznamují zahájení výměnného mobilitního programu mezi Francií a Českou republikou 2023 pro studenty doktorského studia "Barrande Fellowship Programme".

Program nabízí stipendia na podporu krátkých výzkumných pobytů a studia pod dvojím vedením (cotutelles). Studenti musím být zapsáni buď na české univerzitě (pro mobilitu ve Francii) nebo na francouzské univerzitě (pro mobilitu v České republice).


Všechny vědní obory jsou vítány!


Přihlášky můžete posílat do 12. února 2023.


Veškeré informace o programu a procesu podávání žádostí naleznete v Pokynech pro podávání žádostí (jak pro krátkodobé výzkumné pobyty, tak pro studia pod dvojím vedením).


Dne 7. prosince 2022 pořádáme také dvě online informační schůzky o programu.


Více informací najdete ZDE.


LERU Doctoral Summer School 2023 Heidelberg

Nabízíme všem doktorandům možnost podat přihlášku k účasti na 13. ročníku prestižní letní školy LERU (The League of European Research Universities), která se uskuteční 2. - 8. 7. 2023.


CO: LERU doctoral summer school

KDE: HEIDELBERG UNIVERSITY

KDY: 2. - 8. 7. 2023


TÉMA: Concepts of intervention science applied to global challenges


Účastnický poplatek 600 Euro, který pokrývá výukové materiály, ubytování, stravu a dopravu po Heidelbergu, hradí přijímající strana. Náklady na cestovné hradí vybranému studentovi RUK, vybraný student/studentka bude informován/a o postupu.


Více informací o LERU a programu ZDE


Studenti se mohou přihlásit do 17. 3. 2023 na email adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz zasláním: jména, studovaného oboru, názvu disertační práce nebo názvu specializace, CV a motivačního dopisu, vše v anglickém jazyce.


Z přihlášených kandidátů bude následně vybrán jeden, který se PhD. školy zúčastní za Univerzitu Karlovu.

Poslední změna: 23. leden 2023 11:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám