Zahraniční pobyty a stáže

Krátkodobé studijní a vědecké pobyty v zahraničí

Krátkodobé studijní pobyty jsou mnohdy podmínkou vstupu do profesní vědecké sféry. Mobilitu akademických pracovníků a studentů zajišťují mezinárodní dohody, smlouvy a výměnné programy, mezi něž patří:Další možnosti - jako DAAD, Aktion, Fulbright či SCIEX


Možnosti studia a stáží v zahraničí pro doktorandy.

Podrobnější informace naleznete ZDE.


Prestižní stipendium SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund)


Stipendijní program SYLFF japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research (TKFD) slouží k podpoře vzdělávání vynikajících studentů s vůdčím potenciálem. 

Jeho prostřednicvím mohou postgraduální studenti humanitních a sociálně-vědních oboru žádat o stipendium na financování svého výzkumu a zahraniční stáže ve výši cca 270 tis. ročně. Jeho cílem je identifikovat a vychovávat osobnosti, které při řešení globálních problémů dokáží překonávat rozdíly v národnosti, jazyce, etnickém původu, náboženství a politických systémech.


Všechny informace o programu jsou k dispozici ZDE

Aktuality, zodpovězené dotazy - ZDE


Podmínky k získání stipendia
Zahraniční víceleté studium


Kromě krátkodobých stáží je možno v zahraničí absolvovat také celé studium, obdržet zahraniční vědecký titul a být přitom studentem Univerzity Karlovy.


K takovému studiu slouží programy:

Joint Degree & Multiple Degree

Cotutelle


Dotyčný student může vykonat v rámci mezinárodního akreditovaného studijního programu kompletní studium a obdrží jeden (Joint Degree) či více (multiple Degree) vědeckých titulů či absolvovat doktrát na dvou pracovištích pod dvojím vedením (cotutelle).
Poslední změna: 13. duben 2022 13:28 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám