Zahraniční pobyty a stáže

Krátkodobé studijní a vědecké pobyty v zahraničí

Krátkodobé studijní pobyty jsou mnohdy podmínkou vstupu do profesní vědecké sféry. Mobilitu akademických pracovníků a studentů zajišťují mezinárodní dohody, smlouvy a výměnné programy, mezi něž patří:

Erasmus+

CEEPUS

Meziuniverzitní dohody

Mezifakultních dohody

Mezinárodní (bilaterální) smlouvy

Mezinárodní visegrádský fond

Fond na podporu výzkumu - CZ09 Research Support Fund


Další možnosti - jako DAAD, Aktion, Fulbright či SCIEX


Možnosti studia a stáží v zahraničí pro doktorandy. Podrobnější informace naleznete zde.


Stipendium na roční studium v Bavorsku - 2022/23Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol mj. z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu  na bavorské veřejné vysoké škole


Stipendium se uděluje na dobu jednoho akademického roku a může být následně na základě žádosti maximálně dvakrát prodlouženo (dohromady na tři roky). Stipendium je zpravidla vypláceno formou 12 měsíčních splátek. Od akademického roku 2021/22 je stipendium navýšeno na 10.332 € za rok (861 € měsíčně). Žadatelé s minimálně jedním dítětem mohou navíc požádat o navýšení stipendia o dalších 160 € měsíčně.


Cílem ročního stipendijního programu je podpora vědecké a studentské spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou.


Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2022/ 23

je stanoven do 1. 12. 2021 


Termín pro podávání žádostí o prodloužení stipendia: 28. 2. 2022


Více informací naleznete zde


Hong Kong PhD Fellowship Scheme 2022/23Experience world-class academic programmes and research opportunities in Asia's World City


Established in 2009 by the Research Grants Council (RGC), the Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) aims at attracting the best and brightest students in the world to pursue their PhD programmes in Hong Kong’s universities. The Fellowship Scheme will provide a competitive annual stipend and conference and research-related travel allowance per year up to three years.


The Research Grants Council of Hong Kong is launching the Thirteenth Round of the Hong Kong PhD Fellowship Scheme (the “Scheme”). The fellowship provides a monthly stipend of HK$26,900 (approx. US$3,400) and a conference and research-related travel allowance of HK$13,500 (approx. US$1,730) per year for a period of three years. 300 fellowships will be awarded for PhD studies commencing in the 2022/23 academic year. The deadline for initial application is 1 December 2021.


Poster


More information available at Leaflet


If you or any interested parties require further information, please feel free to contact us at or visit the Scheme’s website at www.rgc.edu.hk/hkphd


Zahraniční víceleté studium


Kromě krátkodobých stáží je možno v zahraničí absolvovat také celé studium, obdržet zahraniční vědecký titul a být přitom studentem Univerzity Karlovy.


K takovému studiu slouží programy:

Joint Degree & Multiple Degree

Cotutelle


Dotyčný student může vykonat v rámci mezinárodního akreditovaného studijního programu kompletní studium a obdrží jeden (Joint Degree) či více (multiple Degree) vědeckých titulů či absolvovat doktrát na dvou pracovištích pod dvojím vedením (cotutelle).
Poslední změna: 21. září 2021 21:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám