• Aktuality

Aktuality

19. září 2022

Kurz Pokroky v molekulární biologii a genetice


Kurz je určen především pro doktorandy v oboru biomedicíny v 1. a 2. roce studia.

Všichni ostatní zájemci jsou rovnež vítáni.


Cílem kurzu je poskytnout informace o nejnovejších vědeckých pokrocích na poli molekulární biologie, genetiky a biomediciny s vybranými novými biotechnologickými přístupy. Kurz je akreditován (MPGS0034) na Univerzitě Karlově.


Pozvánka do kurzu ZDE.


Doba a místo konání:

Kurz se koná ve dnech 31. 10. - 11. 11. 2022 v Posluchárně Milana Haška, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (ÚMG AV CR), Vídeňská 1083, Praha 4-Krč v areálu biologických ústavů AV ČR (budova F).


Přihlašování k účasti:

Jestliže si přejete zúcastnit se kurzu vyplňte, prosím, on-line registrační formulář na adrese: https://pokroky.img.cas.cz a zaplatíte kurzovné před 21. 10. 2022.


Dotazy týkající se registrace nebo plateb smerujte, prosím, na adresu .


Garanti kurzu:

prof. MUDr. Jirí Jonák, DrSc.

prof. Mgr. Petr Svoboda, PhD., v.r.


Kurzovné: 2 900 Kč (vč. DPH na účastníka)


Podrobnejší informace o kurzu včetne informací o dopravě a ubytování naleznete na webové stránce kurzu: https://pokroky.img.cas.cz/


Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám