• Aktuality

Aktuality

Platforma doktorského studia

Vzdělávání doktorandů - Platforma doktorského studia má za cíl představit studentům doktorského studia ucelenou nabídku kurzů dovedností, které jim pomohou v dalším rozvoji jejich začínající vědecké kariéry a poskytnout jim informační podporu při naplňování tématu jejich disertační práce.

16. prosince 2020


Hledá se nový kolega / kolegyně do UK Pointu

Chceš se podílet na organizaci a chodu akcí, které UK Point pořádá pro různé cílové skupiny? Zajímá tě, jak to chodí v zákulisí? Rád komunikuješ a zvládneš to i v angličtině? Náplň práce je koncepční, metodická a koordinační činnost v oblasti podpory studujících a uchazečů/ček o studium se socioekonomickým znevýhodněním.

13. ledna 2022


V čem byste se jako začínající vědci potřebovali zlepšit?

Začínáte s výzkumem a hodil by se vám trénink v dovednostech jako jsou navrhování výzkumných studií, kritické hodnocení, řízení výzkumu a akademické psaní?

5. ledna 2022


Hledá se nový kolega / kolegyně do Centra pro podporu elerningu

Do Ústřední knihovny Univerzity Karlovy hledáme kolegyni či kolegu do týmu e-learningu na pozici metodik / školitel e-learningu

5. ledna 2022


UK jako první v ČR spustila moderní knihovní platformu Alma

Knihovny Univerzity Karlovy zahájily provoz v nové knihovní platformě Alma. Její součástí se také nová podoba centrálního vyhledavače UKAŽ, který nahrazuje a sjednocuje funkce původního knihovního katalogu (CKIS), linkserveru SFX a služby Ebsco Discovery Service.

2. září 2021


Platforma postdoktorandů / Postdoctoral Hub

Začínající akademici, výzkumníci a postdoktorandi jsou pro každou výzkumně profilovanou univerzitu životně důležití. Jsou na začátku vědecké a pedagogické kariéry a vytvářejí tak inovativní zázemí dané instituce a mohou se později etablovat jako klíčoví akademičtí, případně vědečtí pracovníci. Tato platforma má sloužit jako rozcestník a místo pro setkávání a sdílení informací postdoktorandů na Univerzitě Karlově.

23. června 2021


I rodiče mohou úspěšně studovat

Univerzita Karlova se snaží vycházet vstříc studujícím rodičům s malými dětmi a vytvářet takové podmínky, které umožní sladit jejich vysokoškolské a rodičovské povinnosti. V rámci univerzity fungují dvě mateřské školky a na některých fakultách jsou studujícím k dispozici dětské koutky.

11. února 2021


Aktuální nabídka zahraničních stáží

Studijní pobyty jsou mnohdy podmínkou vstupu do profesní vědecké sféry. Mobilitu akademických pracovníků a studentů zajišťují mezinárodní dohody, smlouvy a výměnné programy. Kromě krátkodobých stáží je možno v zahraničí absolvovat také celé studium, obdržet zahraniční vědecký titul a být přitom studentem Univerzity Karlovy.

16. prosince 2020


Nabídka konferencí

Konference jsou nedílnou součástí studia každého doktoranda. Výčet aktuálně konaných konferencí nabízí uvedený přehled všech fakult Univerzity Karlovy.

16. prosince 2020


Akce ve vědě

Akce ve vědě obsahuje aktualizované informace týkají se různých vědeckých aktivit či aktuálních grantových výzev pro doktorandy.

16. prosince 2020
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám