Pojištění proplácená státem

Veřejné zdravotní pojištění


Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (§ 7 odst. 1 písm. r)) je stát plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia. Studenti nesmí ovšem zároveň být osobami samostatně výdělečně činnými nebo zaměstnanci (včetně DPP a DPČ). Za dobu uvedeného studia se pro účely vyplacení zdravotního pojištění považuje také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila uvedené studium. Povinnost oznámit zdravotní pojišťovně nárok na zařazení do této kategorie státních pojištěnců má pojištěnec sám.

Poslední změna: 26. leden 2018 11:56 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám